Detektivske in varnostne storitve

Iskanje oseb in stvari

Iskanje oseb
S svojim delom detektivi velikokrat pripomoremo pri iskanju pogrešanih ali skritih oseb. S pridobljenimi informacijami in podatki, lahko pomembno vplivamo tako na potek, kot tudi na trajanje preiskave.

Pogrešane osebe
Po vašem naročilu izsledimo osebe, za katerimi se je od njihovega zadnjega opažanja, izgubila vsaka sled. Pri njihovem iskanju detektivi sodelujejo s policijo in drugimi.

Skrite osebe
Osebe, ki se iz različnih razlogov (dolgovi, vročitve pošiljk, izvršilni postopki..) skrivajo pred upniki, organi pregona ali pred drugo osebo. V praksi je najpogostejši vzrok za aktiviranje detektiva iskanje skritih oseb z namenom vročanja pisnih pošiljk.

Detektivi največkrat pripomoremo pri iskanju vozil v lasti leasing hiš, ki jih uporabniki ne želijo vrniti lastniku.
Pomagamo pa tudi pri iskanju predmetov, ki lastnikom predstavljajo posebno vrednost (umetnine, ukradeni ali izgubljeni predmeti) ter pri iskanju motornih vozil.