Detektivske in varnostne storitve

Izdelava internih aktov in pravilnikov

Za vaše podjetje izdelamo ustrezno prilagojene interne akte in pravilnike, optimalno prilagojene vašim razmeram in potrebam:

– interni akt o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniške odsotnosti
– interni akt o nadzoru spoštovanja prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenega
– interni akt o spoštovanju prepovedi kajenja v delovnih prostorih in delovnem okolju
– interni akt o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v organizaciji
– načrt varovanja in druge z redom in varnostjo povezane dokumente.