Detektivske in varnostne storitve

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola bolniške odsotnosti
Kontrola bolniškega staleža se opravi na naslovu bivališča delavca. Glavni namen kontrole bolniškega staleža je ugotavljanje ali se delavec v času bolniške odsotnosti nahaja doma oziroma ali se delavec drži s strani zdravnika predpisanih navodil za zdravljenje na domu. Kontrola bolniške odsotnosti s strani detektiva, pripomore k preventivnem zmanjšanju bolniških odsotnosti v podjetjih.

Nadzor bolniške odsotnosti
Pri nadzoru bolniške odsotnosti ugotavljamo, kaj delavec počne v času bolniškega staleža. Preverejamo ali delavec odpotuje iz kraja bivanja, če morda med odsotnostjo celo opravlja pridobitveno dejavnost. V takem primeru, gre za hujšo kršitev delovnega razmerja, ki lahko vodi tudi v izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.