Detektivske in varnostne storitve

Nadzor potnih stroškov

Zloraba uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, je ena izmed najpogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje ter hkrati kaznivo dejanje goljufije.
V kolikor delodajalec sumi, da si delavec z neresničnim prikazovanjem podatkov, neupravičeno viša mesečne prejemke iz naslova stroškov prevoza na delo in z dela, lahko s pomočjo detektivov zbere informacije o dejanskem prebivališču delavca ter preveri od kod in na kakšen način delavec prihaja na delo in z dela.