Detektivske in varnostne storitve

Opravljanje poizvedb o dolžnikih in njihovem premoženju

Dolžniki se pogosto želijo izogniti poplačilu dolga ter skrivajo pred upniki svoje premično in nepremično premoženje.
Po vašem naročilu lahko zberemo podatke o izvršilnih sredstvih dolžnika, pomembnih za uspešno izveden izvršilni postopek.

Za vas tako pridobimo informacije:
– o dolžnikovem premičnem premoženju;
– o dolžnikovem nepremičnem premoženju;
– o tem ali je dolžnik lastnik podjetij v tujini ali doma;
– o dolžnikovih dolžnikih;
– ali je dolžnik zaposlen ter kje.

Detektivi pridobimo naslov bivanja dolžnika in preverimo izvršilna sredstva dolžnika, pomembna za uspešno izvršbo.
Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju poteka na terenu, kjer se ugotovi dejansko premoženje dolžnika, tudi posredno. V okviru strankinega pooblastila za vas pridobimo tudi pomembne podatke iz evidenc.