Detektivske in varnostne storitve

Preiskovanje kraj v podjetjih

V podjetjih dokaj pogosto prihaja do kraj izdelkov, delovne opreme, ponekod pa tudi do kraj denarnih sredstev (gostinski obrati, trgovine, ipd.).
V kolikor sumite ali ugotavljate, da tudi v vašem podjetju prihaja do tatvin, lahko z zbiranjem informacij ter uporabo nezaznavnih kemijskih ali elektronskih pasti, ugotovimo način izvajanja tatvine in vam pridobljene informacije posredujemo.