Detektivske in varnostne storitve

Preverjanje spoštovanja konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule

Detektivi poizvedujemo in zbiramo dokazno gradivo v primeru, ko delodajalec sumi, da delavec krši konkurenčno prepoved ali pogodbeno dogovorjeno konkurenčno klavzulo.

Delavec s kršitvijo konkurenčne klavzule podjetju povzroča materialno škodo. V kolikor sumite, da vaš delavec krši konkurenčno klavzulo, za vas preskrbimo vse potrebne informacije in dokazila, ter vam pomagamo pri nadaljnjem vodenju postopka.
Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec v času trajanja delovnega brez pisnega soglasja delodajalca ne sme sklepati poslov in opravljati del, ki sodijo v dejavnost, katero opravlja delodajalec in bi za delodajalca lahko pomenili konkurenco.
Na podlagi ugotovljenega lahko z detektivskim poročilom ukrepate ali izpeljete postopek zoper delavca.