Detektivske in varnostne storitve

Uspešnost poslovnih subjektov

Na vašo željo opravimo poizvedbe “due diligence”.
Poizvedbe obsegajo preverjanje različnih področij gospodarskega subjekta, najpogosteje pa se nanašajo na strateške usmeritve podjetja, njegovo finančno stanje, uspešnost poslovanja ali premoženjsko stanje gospodarskega subjekta. S pridobitvijo koristnih informacij o podjetju, vam pomagamo pri odločitvah, pomembnih za prvo ali nadaljnje sodelovanje in primeren obseg sklepanja poslov s podjetjem.

S pridobivanjem informacij o naročniku (oseba ali gospodarski subjekt), njegovi plačilni sposobnosti, poslovnih običajih, o dobronamernosti pri sklenitvi posla in drugimi informacijami, vam torej pomagamo pri racionalnih odločitvah glede načina sodelovanja z analiziranim poslovnim subjektom in zmanjšanju poslovnega rizika.