Detektivske in varnostne storitve

Varnostno svetovanje in načrtovanje

Podjetjem pomagamo in svetujemo pri vzpostavitvi ustreznih varnostnih sistemov, ki bodo prispevali pri preprečevanju in pomagali pri odkrivanju notranjih goljufij, izdaji poslovnih skrivnosti, poneverb ter pri preprečevanju gospodarskega vohunjenja.

Za vaše potrebe lahko pripravimo:
– vse organizacijske ukrepe za vzpostavitev poslovne in notranje varnosti;
– nabor aktivnosti in aktov za zagotavljanje ustrezne varnostne kulture zaposlenih;
– medsebojno povezane varnostne podsisteme za fizično, tehnično in informacijsko varnost;
– ustrezna izobraževanja zaposlenih za ozaveščanje varnostnega znanja zaposlenih.